კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2012 | No.3(35) [2012.10.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


PULSE GENERATION AND ANALYSIS OF ULTRA WIDE BAND SYSTEM MODEL (ენა: ინგლისური) 3-6
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA PERFORMANCE AND ANALYSIS OF EZW ENCODER FOR IMAGE COMPRESSION (ენა: ინგლისური) 7-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDATA ACCURACY MODEL FOR DISTRIBUTED CLUSTERING ALGORITHM BASED ON SPATIAL DATA CORRELATION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS (ენა: ინგლისური) 13-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA NEW CLUSTERING ENSEMBLE FRAMEWORK (ენა: ინგლისური) 28-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCOMPARISON OF BOUNDED NUMBER OF PROCESSORS (BNP) CLASS OF SCHEDULING ALGORITHMS BASED ON MATRICES (ენა: ინგლისური) 35-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAN ADAPTIVE, OPTIMAL AND LOW COMPLEXITY (AOL) SYSTEM FOR THE IMAGE TRANSMISSION OVER POINT-TO-POINT WIRELESS NETWORKS (ენა: ინგლისური) 45-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWEAKNESSES OF S-3 PAKE’ PROTOCOL (ენა: ინგლისური) 54-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA FAST MESSAGE PACKET FORWARDING USING FIBONACCI METHOD (ენა: ინგლისური) 64-69
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPRE-PROCESSING PHASE IS MUST FOR MACHINE TRANSLATION SYSTEM (ენა: ინგლისური) 70-79
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINTELLIGENT ARTIFICIAL NEURAL NETWORK COMPUTING TECHNIQUES FOR SHELF LIFE DETERMINATION OF PROCESSED CHEESE (ენა: ინგლისური) 80-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსატრანსპორტო ნაკადების ელემენტების რადიოლოკაციური გამოცნობის სისტემების მათემატიკური ამოცანების გამოკვლევა 87-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232