კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2015 | No.1(45) [2015.06.15]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ბაიესური ქსელები და მათთან დაკავშირებული ჰიპოთეზების მათემატიკური მიმოხილვა  3-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანNEW APPROACH OF TEXT MINING IN R (ენა: ინგლისური)  30-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОДИН ПОДХОД К СТАРТОВОМУ ОБУЧЕНИЮ ПРОГРАММИРОВАНИЮ (ენა: რუსული)  37-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINVESTIGATION OF THE BARRIERS OF DEVELOPING E-LEARNING IN COLLEGE OF AGRICULTURE, BU-ALI SINA UNIVERSITY (COMPARISON OF THE VIEWS OF AND FACULTY MEMBERS AND GRADUATE STUDENTS BU-ALI SINA COLLEGE OF AG (ენა: ინგლისური)  41-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDETECTION SCHEMES FOR MC-CDMA (4G) MOBILE SYSTEM: A REVIEW (ენა: ინგლისური)  49-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSTATISTICAL TRAFFIC PATTERN DISCOVERY SYSTEM FOR WIRELESS MOBILE NETWORKS (ენა: ინგლისური)  63-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანULTRA WIDEBAND PAM MODULATION AND RECEPTION IN UWB MULTI PATH CHANNEL USING RAKE CONFIGURATIONS (ენა: ინგლისური)  71-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANALYSIS OF UWB MULTIPLE ACCESS MODULATION SCHEME USING PULSE POSITION MODULATION (ენა: ინგლისური)  77-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA PACKET FORARDING USING GENERATION FUNCTION OF FIBONACCI METHOD (ენა: ინგლისური)  83-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანASSOCIATED PROBABILITIES OF A FUZZY MEASURE IN THE AGGREGATIONS OF FUZZY PROBABILISTIC MEAN OPERATORS (ენა: ინგლისური)  93-123
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232