კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2016 | No.2(48) [2016.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


Ultra Wideband Modulation Performance Improvement and Advantages over Conventional Narrowband Systems (ენა: ინგლისური)  3-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA HYBRID APPROACH FOR DETECTING MALICIOUS WEB PAGES USING DECISION TREE AND NAÏVE BAYES ALGORITHMS (ენა: ინგლისური)  9-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანВАЛИДАЦИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ АКТОРОВ В СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСАХ (ენა: რუსული)  18-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსატრანსპორტო ნაკადების მოდელირების მიზნების, ამოცანების, მოდელირების მეთოდებისა და ტექნოლოგიების სისტემური ანალიზი  27-42
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDRAWING UP TESTS WITH USE OF A METHOD OF PLANNING OF FACTORIAL EXPERIMENTS ON THE SUBJECT "THE RULES OF ELEMENTS OF THE BLOCK DIAGRAM" (ენა: ინგლისური)  43-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანUSING GENETIC ALGORITHM FOR CRYPTANALYSIS CRYPTOALGORITHM MERKLE-HELLMAN (ენა: ინგლისური)  49-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAN ALGORITHM TO COMPUTE THE LOGICAL ENTROPY OF A DIRECTED GRAPH (ენა: ინგლისური)  54-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF THREE-PARTY ELECTIONS (ენა: ინგლისური)  59-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232