კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2018 | No.3(55) [2018.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


DATA MODEL FOR EMBEDDING METADATA IN WEB DOCUMENTS BY RNEWS STANDARD (ენა: ინგლისური)  3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდინამიური სისტემის გამოკვლევა, რომელიც აღწერს ეკონომიკური თანამშრომლობის მეშვეობით კონფლიქტის დარეგულირების მათემატიკურ მოდელს (ენა: ინგლისური)  8-16
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანწამყვანი ხიდის ექვივალენტური რხევითი სისტემის იმიტაციური მოდელირების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა.  17-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCALCULATION OF THE PROBABILISTIC-LOGICAL CONCEPTS (ენა: ინგლისური)  23-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEVALUATION OF NETWORK AND SYSTEMS SECURITY USING PENETRATION TESTING IN A SIMULATION ENVIRONMENT (ენა: ინგლისური)  27-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232