კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2021 | No.1(59) [2021.04.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


SOLVE OF A PROBLEM OF OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHMS (ენა: ინგლისური)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИНСТРУМЕНТЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ БИГ ДАТА (ენა: რუსული)  12-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანUSING A GENETIC ALGORITHM TO BUILD SYMMETRIC CRYPTALGORITHMS. (ენა: ინგლისური)  20-23
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელექტრომაგნიტური ველის ნაკადის სიმკვრივის კვლევა მობილური ტელეკომუნიკაციის რადიოსიხშირულ დიაპაზონში  24-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANALYSIS OF GEOMETRY DESCRIPTIONS FOR OPTIMISED SIMULATION PERFORMANCE (ენა: ინგლისური)  31-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმრავლობითი ასიმეტრიული ჰიპოთეზების შემოწმება  41-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232