განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2004 | No.1(4) [2004.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


უნივერსიტეტებში მათემატიკის მასწავლებელთა მეთოდური მომზადების დახვეწის გზები (ენა: რუსული)  3-6
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსომხური სკოლის დაარსება საქართველოში (ენა: რუსული)  7-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჰეიზენბერგის განუზღვრელობის პრინციპი ფოტონისათვის  13-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანურთიერთობის არავერბალური საშუალებების ექსპერიმენტული კვლევა (რიტუალური სიტუაციების მასალაზე)  34-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსწავლების აქტიური მეთოდები, როგორც შემეცნებითი ინტერესის სტიმულაციის პირობა (ენა: რუსული)  42-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკვანტური იდეალური გაზის შესწავლისათვის ზოგადი ფიზიკის კურსში  47-56
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინფორმატიკის კომბინირებული გაკვეთილები  57-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმეთოდური რეკომენდაცია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ალგორითმების ციკლური სტრუქტურის სწავლების შესახებ  64-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801