განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2007 | No.1(10) [2007.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


გარემოს ქიმიური დაბინძურების სწავლების პრობლემატიკისა და მეთოდიკის ზოგიერთი ასპექტი საშუალო სკოლაში  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანThe Types of Bullying in Turkish Primary Schools (ენა: ინგლისური)  12-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმომხმარებლის ლოიალურობის განწყობისეული ბუნება  19-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანადამიანური რესურსები ორგანიზაციულ ცვლილებებში
(კულტუროლოგიური ასპექტი)
(ენა: რუსული)
 28-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOverview of Potential Problematic Fields and Experience With Respect to Implementation of E-Learning in a Company and School Environment in the Czech Republic (ენა: ინგლისური)  41-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA VoiceXML Enabled Locus of Control Scale System Designed to Engage School Pupils Lacking Commitment in the career development and decision-making process (ენა: ინგლისური)  45-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანXX საუკუნის შვეიცარიის განათლების სისტემა და რეფორმა საქართველოში  54-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუმაღლესი სკოლის მასწავლებლის შეფასება სტუდენტის მიერ (თსუ-ს მაგალითზე)  59-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუმაღლესი განათლება დიდი ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში  68-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკონსტრუქციიდან შემოქმედებამდე  82-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801