განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2015 | No.4(36) [2015.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


SOCIAL AND EMOTIONAL LONELINESS AND SELF-CONCEALMENT AS PREDICTORS OF ADOLESCENTS’ SENSATION SEEKING (ენა: ინგლისური) 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРОЦЕССА ПОНИМАНИЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (ენა: რუსული) 13-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEXAMINING THE IMPACT OF TEACHER INTELLIGENCE BELIEFS ON STUDENTS’ SELF-HANDICAPPING AND PERFORMANCE AT MATHEMATIC LESSON (ენა: ინგლისური) 20-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდაწყებით საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმის განხორციელების ძირითადი პრობლემები 27-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ПАТРИОТИЗМА: ПСИХОЛОГО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ენა: რუსული) 33-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსკოლის მუსიკის მასწავლებლის გადამზადების მოდერნოზაცია 42-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСУБСАХАРСКАЯ АФРИКА: ВЫХОД ИЗ ТУПИКА (ენა: რუსული) 49-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFAMILY CONSTRUCTION: TEAM CREATION (ენა: ინგლისური) 55-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპოსტტრავმული ზრდის კითხვარის ქართული ვერსიის ფსიქომეტრული მახასიათებლები 59-74
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (ПРОФИЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬ») (ენა: რუსული) 75-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანHEREDITARY SIGNS OF RUDENESS OF MEN (ენა: ინგლისური) 82-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В СТРАНАХ ЕС В ХХ ВЕКЕ (ენა: რუსული) 87-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801