განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2018 | No.1(47) [2018.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


თავისუფლების აღკვეთის გამოცდილება, ავტობიოგრაფიული მსჯელობა, მნიშვნელობის შექმნა და გენერაციულობა 3-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან“მე ღარიბი ვარ “ - სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების გამოცდილება საქართველოში 37-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანBODY IMAGE COPING STRATEGIES AS MEDIATOR BETWEEN PHYSICAL APPEARANCE-RELATED TEASING AND BODY ESTEEM AMONG ADOLESCENTS (ენა: ინგლისური) 48-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В УЧРЕЖДЕНИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ენა: რუსული) 64-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMARITAL HAPPINESS: AN INTRINSIC CASE STUDY OF MR. X (ენა: ინგლისური) 73-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან“HAPPY TO SEE YOU HERE” AND OTHER CORNERSTONES OF HOSPITAL SCHOOL TEACHERHOOD (ენა: ინგლისური) 90-103
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანRELATIONSHIP OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND WAYS OF RESOLVING A CONFLICT SITUATION (ენა: რუსული) 104-108
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE IMPACT OF THE CBR INTEGRATED WITH ICT ON LEARNING OUTCOMES OF MATHEMATICAL MODELING AT UNIVERSITY LEVEL (ენა: ინგლისური) 109-121
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ენა: რუსული) 122-129
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТИТУТОВ (ენა: რუსული) 130-133
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОЦЕССОВ МЫШЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (ენა: რუსული) 134-138
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ენა: რუსული) 139-146
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიქრები, რომლებიც არ გვტოვებს: გონების ხეტიალის და რუმინაციის მიმართება სუბიექტური კარგად ყოფნის განცდასთან 147-159
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801