ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

ფიზიკა 2009 | No.2(2) [2009.12.31]


Investigation of Small Dose Radiation Stimulated Processes in Semiconductor Materials and Structures (ენა: ინგლისური)  61-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2009 | No.1(1) [2009.06.30]


ფოტოდენის დაბალისიხშირის რხევების შესწავლა ელექტრონებით დასხივებულ GaAs-ში (ენა: ინგლისური)  54-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIII-V ნახევარგამტარებში ფოტოსტიმულირებული დიფუზიური პროცესების შესწავლა (ენა: ინგლისური)  72-75
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022