განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2012 | No.3(22) [2012.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


TEST ANXIETY AND ITS RELATED CONCEPTS: A BRIEF REVIEW (ენა: ინგლისური) 3-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEXAMINING THE IMPACT OF SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES ON STUDENTS’ MOTIVATIONAL BELIEFS TOWARD MATHEMATICS (ენა: ინგლისური) 9-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანADOLESCENT ADJUSTMENT IN HIGH SCHOOL STUDENTS: A BRIEF REPORT ON MID-ADOLESCENCE TRANSITIONING (ენა: ინგლისური) 15-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE INTELLECTUAL AND PSYCHOSOCIAL PROFILE IN CHILDREN WITH LEARNING DISABILITY: A CASE ANALYSIS (ენა: ინგლისური) 25-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCASTE AND GENDER DIVIDE IN HIGHER EDUCATION IN INDIA AND ITS EFFECT ON TEACHER PERFORMANCE (ენა: ინგლისური) 32-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИЕРАРХИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ენა: რუსული) 45-49
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანКОНЦЕПЦИЯ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ (ენა: რუსული) 50-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCONCEPTUALIZATION OF PERSONALITY AND COPING IN ADOLESCENTS (ენა: ინგლისური) 55-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSELF-THEORIES OF ABILITY AND PERFORMANCE IN PHYSICAL EDUCATION (ენა: ინგლისური) 62-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანLEARNING OF GROUP STRUCTURES BY REINFORCEMENT LEARNING AND IMPLICATIONS FOR INTERDISCIPLINARY SCIENCES (ენა: ინგლისური) 68-71
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEXAMINING THE ROLE OF TEACHER’ MOTIVATIONAL STYLE IN STUDENTS’ MOTIVATIONAL ORIENTATION (ენა: ინგლისური) 72-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება და თანამედროვეობა’’ 78
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანიდენტობის ფორმირება და ზრდასრულობის სუბიექტური აღქმა 79-86
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპარამეტრი და სააზროვნო უნარ-ჩვევები 87-96
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსტუდენტური რეფერატი და მისი დანიშნულება თანამედროვე გერმანულ საუნივერსიტეტო სფეროში 97-107
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანახალი მედია-ტექნოლოგიები სწავლისა და სწავლების პროცესში 108-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქართველ მოღვაწეთა დამოკიდებულება აფხაზური ენის სწავლებისა და ფუნქციონირების საკითხისადმი (XIX საუკუნის II ნახევარში) 116-120
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმასწავლებლის შეფასების კითხვარი 121-134
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგამჭოლი კომპეტენცია სწავლის სწავლა და მისი განვითარების ერთ–ერთი სტრატეგია - მოსწავლეთა თვითშეფასება 135-140
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801