კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2005 | No.3(7) [2005.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


An Efficient and QoS Guaranteed Network Architecture for Real-Time Premium Traffic over the Internet (ენა: ინგლისური)  3-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Computational Model of Trust (ენა: ინგლისური)  16-21
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA kind of packet classification algorithm based on compress, partition and index (ენა: ინგლისური)  22-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA method for choosing reference images based on edge detection for video compression (ენა: ინგლისური)  33-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანარამკაფიო კლასების ანალიზის სტატისტიკური მეთოდის გამოყენება პროგნოზის მოდელის ასაგებად (ენა: რუსული)  40-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИнформационные технологии согласования управленческих решений по выбору целей и стратегий в конфликтологии (ენა: რუსული)  48-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОбобщенная математическая модель экономической динамики (ენა: რუსული)  55-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМатематическое моделирование экономических циклов и оптимальное управление капитальными вложениями (ენა: რუსული)  59-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანარადამრეცი სფერული გარსის წონასწორობის განტოლებისათვის სასაზღვრო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ (ენა: რუსული)  62-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPerformance Comparative of Data Embedding Rules in Watermarking (ენა: ინგლისური)  69-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232