კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2006 | No.1(8) [2006.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


Математическое моделирование и расчет потребительской корзины (ენა: რუსული) 3-7
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშედარებითი ანალიზის ჩატარება "ჯამური ეფექტურობის" მეთოდით (ენა: რუსული) 8-16
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA framework to simulate the evacuation of a crowd in emergency situations (ენა: ინგლისური) 17-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEffects of TCP congestion control on traffic self similarity (ენა: ინგლისური) 27-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAdaptive compression of images based on wavelets (ენა: ინგლისური) 32-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანXML based Safe and Scalable Multi-Agent Development Framework (ენა: ინგლისური) 42-50
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანUncoded OFDM system performance under Rayleigh fading condition (ენა: ინგლისური) 51-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანThe Estimation of the Time-delay and Dephasing of the Seismic Image with an Adapted Wavelet (ენა: ინგლისური) 61-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკოგნიტური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში 74-100
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМатематическая модель снежных лавин (ენა: რუსული) 101-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМатематическое моделирование фрактальной таимирной структуры психики (ენა: რუსული) 106-110
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232