კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2008 | No.3(17) [2008.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


მონიტორინგის ბაზაზე მუნიციპალური წარმონაქმნის ინფორმაციული სისტემის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორულ მახასიათებელთა შეფასების სისტემის დამუშავება 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანImpact Of Bandwidth For Various Services In Heterogeneous Network Environment And Quality Of Service (Qos) Via Communication Technologies In Malaysian Higher Educational (ენა: ინგლისური) 13-21
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOrthogonal Frequency Division Multiplexing (ენა: ინგლისური) 22-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმონაცემთა წინასწარი დამუშავება ნაბეჭდი ტექსტების ამოცნობისათვის (ენა: ინგლისური) 30-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანImage Compression Using Discrete Cosine Transform (ენა: ინგლისური) 35-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანТехнология установления прожиточного минимума (ენა: რუსული) 45-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Novel Approach to Secure Data Hiding in Streak Images (ენა: ინგლისური) 55-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA New Idea Of Xor Quantum Survey Code Based On Error Correcting Codes (ენა: ინგლისური) 63-69
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმცირე ანაკრებთა საშუალებით შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონის განსაზღვრის არაკლასიკური მეთოდები და მათი კვლევა 70-107
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანInformation Design for Urban Traffic Simulation (ენა: ინგლისური) 108-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Novel Fuzzy Based Medical Video Compression Using H.264 (ენა: ინგლისური) 116-124
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანUnified Communications: Efficient Business Communication Technology (ენა: ინგლისური) 125-129
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232