კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2009 | No.6(23) [2009.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


A Robust Language Processor for African Tone Language Systems (ენა: ინგლისური) 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEfficient Architecture for Performing Out-of-band Signaling (ენა: ინგლისური) 13-21
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAn Accurate Human Identification Through Iris Recognition (ენა: ინგლისური) 22-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGrid Computing – the Hasty Computing to Access Internet (ენა: ინგლისური) 30-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTowards a new vision of Web 2.0 (ენა: ინგლისური) 36-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 47-55
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTechnological Strategy of Using Personal Communications Services (PCS) for Numerous Business and Technical Opportunities (ენა: ინგლისური) 56-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 64-69
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAsynchronous Transfer Mode (ATM) Network (ენა: ინგლისური) 70-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAn Efficient Ultrasound Image Compression and Decompression Using DWT and Bayesshrink Algorithm (ენა: ინგლისური) 83-93
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Timely Survey of Experimental Result Based Research in Computer Science (ენა: ინგლისური) 94-107
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAll Comparison Analysis in Internet Traffic Sharing Using Markov Chain Model in Computer Networks (ენა: ინგლისური) 108-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAnalysis of Chaotic-Chebyshev Polynomials using on Public Key Cryptosystems (ენა: ინგლისური) 116-123
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Trust-Based Cross-Layer Security Protocol for Mobile Ad hoc Networks (ენა: ინგლისური) 124-134
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232