კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2016 | No.3(49) [2016.11.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ANDROID NEWS AND EVENT MOBILE APP FOR THE UNIVERSITY OF IBADAN COMMUNITY (ენა: ინგლისური)  3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA COMPARATIVE STUDY OF ON-DEMAND DATA DELIVERY WITH TABLES DRIVEN AND ON-DEMAND PROTOCOLS FOR MOBILE AD-HOC NETWORK (ენა: ინგლისური)  13-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDEVELOPMENT OF E-WALLET SYSTEM FOR TERTIARY INSTITUTION IN A DEVELOPING COUNTRY (ენა: ინგლისური)  18-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანლოგიკების გამოყენება Haskell-ის პარალელური პროგრამების ვერიფიკაციისთვის (ენა: ინგლისური)  30-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMATHEMATICAL MODELING OF NONLINEAR PROCESSES OF TWO-LEVEL ASSIMILATION (ენა: ინგლისური)  34-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA DOMAIN-SPECIFIC LANGUAGE FOR LINE DRAWINGS (ენა: ინგლისური)  49-55
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPERSPECTIVES OF THE USE OF GENETIC ALGORITHMS IN CRYPTANALYSIS (ენა: ინგლისური)  56-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232