განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2005 | No.2(7) [2005.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


სიტყვის ბგერითი მხარისა და მნიშვნელობის ურთიერთშესატყვისობა, როგორც დახსომების ინტენსიფიკაციის ფაქტორი  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქალ-ვაჟთა თანაბარი განათლება საქართველოში  12-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქრისტიანული და მუსულმანური რელიგია აჭარაში – მოკლე ფსიქოლოგიური ანალიზი (ენა: რუსული)  21-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმიშელ დე მონტენის ფილოსოფიური, ეთიკურ-აღმზრდელობითი და მეთოდური შეხედულებანი  30-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОпыт внедрения Линукс и Open Source (ენა: რუსული)  35-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОлимпиады и экзамены по информатике (ენა: რუსული)  39-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმეცნიერული მსოფლმხედველობის როლი სამყაროს სურათის წარმოდგენაში ფიზიკის სასწავლო კურსში  44-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНекоторые вопросы творческого обучения (ენა: რუსული)  49-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСпецифика социальной установки грузин по отношению к русским. (ენა: რუსული)  55-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპედაგოგიური პროცესების ემოციური ფონი უმაღლეს სკოლაში  61-66
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801