განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2015 | No.2(34) [2015.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


DEPRESSION AS A MALADAPTIVE PROCESS: DISCUSSION OF THE CONDITION ACCORDING TO THE HUMANISTIC AND EXISTENTIAL APPROACH (ენა: ინგლისური) 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანი მოდელის ფორმირება 10-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმართვის სტილი და შრომითი კმაყოფილება ქართულ ორგანიზაციულ კულტურაში 19-28
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPROMOTING INTERACTIONS IN LEARNING ARABIC LANGUAGE VIA LEARNING MANAGEMENT SYSTEM: A THEORETICAL FRAMEWORK (ენა: ინგლისური) 29-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDO SCHOOL EXPERIENCES PREDICT SUBJECTIVE VITALITY IN TURKISH COLLEGE STUDENTS? (ენა: ინგლისური) 35-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDETECTING AGENTS OF EMOTIONAL EXHAUSTION AMONG IRANIAN LANGUAGE TEACHERS WITHIN THE FRAMEWORK OF ATTRIBUTION THEORY (ენა: ინგლისური) 45-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრატომ და როგორ სვამენ მასწავლებლები შეკითხვებს - მასწავლებლების დამოკიდებულებებისა და საკლასო პრაქტიკის კვლევა საქართველოს საჯარო სკოლებში 62-75
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანრა სურთ ბავშვებს 76-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМЕТОДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ: ОСНОВЫ НАУЧНОГО КОНЦЕПТА (ენა: რუსული) 82-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА (ენა: რუსული) 90-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანВОЗРАСТНО-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (РЕФЛЕКСИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) (ენა: რუსული) 96-101
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОПЫТ СОЧЕТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНТНОГО И КОНТАКТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД РОССИИ (ენა: რუსული) 102-109
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ (ენა: რუსული) 110-123
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801