განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2018 | No.2(48) [2018.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ (ენა: რუსული)  3-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმოვლენის ტიპი, ავტობიოგრაფიული მსჯელობა და პერსონალური ნარატივის ინტრაინდივიდუალური ცვალებადობა დროში  9-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანУПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ КАК ФАКТОР СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ (ენა: რუსული)  33-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანRELATIONSHIP OF INTERNET ADDICTION WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG YOUTHS (ენა: ინგლისური)  39-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANTERIOR AND POSTERIOR REGIONS OF THE BRAIN IN RELATION TO TEST ANXIETY (ენა: ინგლისური)  48-56
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსლიმი მესხები საქართველოში, სოციალური, ეთნიკური და ადგილის იდენტობა  57-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმუსლიმი მესხების აკულტურაცია საქართველოში.  74-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების სოციალური ფუნქციის საკითხის განსაზღვრისათვის  91-101
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუმაღლესი განათლების ორგანიზაციული მოდელები  102-113
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801