მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ქესჟ:
   
2017 | No.2(16) [2017.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


DEFINITION PROBLEM OF ALGORITHMIC MUSIC COMPOSITION. RE-EVALUATION OF THE CONCEPTS AND TECHNOLOGICAL APPROACH (ენა: ინგლისური) 3-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIT MAY SOUND SCARY: GOTHIC UNDERPINNINGS IN GEORGE CRUMB’S MADRIGALS (ენა: ინგლისური) 21-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPERSONALITY AND THE CONTEMPORARY MUSICAL CULTURE: PROBLEMS OF INTERACTION (ენა: ინგლისური) 28-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMULTICULTURALISM AND NATIONAL IDENTITY IN THE 20TH CENTURY GEORGIAN MUSICAL SPACE (ენა: ინგლისური) 33-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან“MELOS” CONCEPT OF POLYPHONY AND FORMS OF ITS REVEALING IN OLD GEORGIAN PROFESSIONAL MUSIC (ენა: ინგლისური) 39-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCOUNTERPOINT OF IMITATION AND OSTINATO IN POLYPHONIC FORM (AT THE EXAMPLE OF GEORGIAN MUSIC) (ენა: ინგლისური) 48-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსულხან ნასიძის საგუნდო პოემა „ვედრება“ (ზოგიერთი კომპოზიციური თავისებურების შესახებ) 5476
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანC. CARDEW’S TREATISE – GRAPHIC SCORE. IMPROVISATION, INTERPRETATION, OR COMPOSITION? (ენა: ინგლისური) 77-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE THEORY OF MUSICAL CONTENT IN A CONTEMPORARY PEDAGOGY (ენა: ინგლისური) 82-87
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCONCEPTUAL MODELS OF PUBLIC SPACE IN 19TH AND 20TH CENTURY MUSIC (ენა: ინგლისური) 88-92
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანHERMANN WEDEKIND AND GEORGIAN MUSICAL CULTURE (ენა: ინგლისური) 93-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანКУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТИНУУМ ИСКУССТВА СОВМЕСТНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ (ენა: რუსული) 98-107
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHREE PERSPECTIVES OF THE CONTINUUM IN MUSIC C. NANCARROW, J. CARRILLO AND J. ESTRADA STUDY OF SOUND-MEMORY INSIDE THE MACRO TIMBRE (ენა: ინგლისური) 108-116
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-2018