ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:

2004 | No.2
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader

L. Trapaidze, T. Butkhuzi, T. Khulordava, M. Sharvashidze, L. Aptsiauri, E. Kekelidze
Investigation of ZnO layers treated by rbqe method 144-150
View article (PDF) or Annotation
M. Gochitashvili, I. Noselidze, T. Chighvinadze , R. Lomsadze
Polarization measurements in the He+ - N2 collisions 151-161
View article (PDF) or Annotation
M. Gochitashvili, R. Lomsadze, B. Lomsadze, N. Mosulishvili, G. Sakhelashvili
The efficiency of an electrostatic energy analyzer in ion- atom collisions 162-168
View article (PDF) or Annotation
Z. Khvedelidze, J. Dolidze, D. Chitaladze, A. Chitaladze, N. Pavlenishvili
Short –term progress of precipitation with use of synoptic-statistical methods (the conditions of east Georgia are considered) 169-173
View article (PDF) or Annotation
Z. Gogiashvili, O. Namicheishvili, G. Shonia
Continuous adaptation of threshold bodies on algorithm of the unified encouragement and individual punishment (UEIP) 173-181
View article (PDF) or Annotation
K. Tukhashvili, V. Kandashvili, K. Otarashvili
The possible mechanizm of semiannual variations in the ionosphere by data of Tbilisi Sity 182-191
View article (PDF) or Annotation
A.Lomidze
Modified method of hyperspherical function for three-particle system in 3d space when pair interaction between particles is (a/r2+b/r) 192-200
View article (PDF) or Annotation
T.Chelidze, T.Sichinava, T. Kereselidze
Excitons in ZnSe/CdSe quantum dots molecules 201-209
View article (PDF) or Annotation
T. Gvarjaladze, A. Lomidze, S. Chkhaidze
Quantization of sine-Gordon equation soliton and φ4 kink equation using eikonal approach 210-223
View article (PDF) or Annotation
S. Gotoshia
Photoluminescence of epitaxial films of GaxAl1-xP doped by various concentration of zinc and tellurium 224-235
View article (PDF) or Annotation
S. Gotoshia
The use of laser Raman spectroscopy for study semiconductors fundamental properties and diagnostics-identification 236-261
View article (PDF) or Annotation
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461