ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:

2006 | No.2
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader

L. Chkhartishvili
ZERO-POINT VIBRATION ENERGY WITHIN QUASI-CLASSICAL APPROXIMATION: BORON NITRIDES  130-138
View article (PDF) or Annotation
K. Tukhashvili, V. Kakulia, V. Kandashvili, K. Otarashvili
THE GREENHOUSE EFFECT, CLIMATIC CHANGE AND LONG-TERM TRENDS IN THE IONOSPHERE  139-152
View article (PDF) or Annotation
D. Aladashvili, Z. Adamia, A. Adamia
OSCILLATION SHAPE OF THE HOPPING DOMAIN CURRENT DEPENDING ON THE BIAS VOLTAGE  153-159
View article (PDF) or Annotation
K. Tukhashvili, V. Kandashvili, J. Mdinaradze, K. Otarashvili, M. Miminoshvili
LONG-TERM TRENDS IN THE IONOSPHERE (METHOD AND SOME RESULTS)  160-172
View article (PDF) or Annotation
L.Chelidze, D.P. Wells
POSITRON ANNIHILATION ENERGY AND LIFETIME SPECTROSCOPY STUDIES ON STAINLESS STEEL 316L AND STEEL 9CR1MO  173-180
View article (PDF) or Annotation
S. Gotoshia, L. Gotoshia
USE OF LASER RAMAN SPECTROSCOPY FOR STUDY OF SURFACE PROPERTIES OF SOME SEMICONDUCTORS OF A3B5 TYPE  181-196
View article (PDF) or Annotation
S. Gotoshia, L. Gotoshia
LASER RAMAN SPECTROSCOPY STUDIES OF FREE CARRIERS’ INTERACTION WITH OPTICAL PHONONS AND SURFACE SPACE CHARGE EFFECT ON PHONON SPECTRUM IN GAP  197-210
View article (PDF) or Annotation
A. Lomidze
ONE OF THE WAYS OF THE SOLUTION OF SCHRÖDINGER EQUATION FOR THREE PARTICLES SYSTEMS WITH INVERSE SQUARE PAIR POTENTIAL  211-225
View article (PDF) or Annotation
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461