განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2014 | No.4(30) [2014.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА ОБРАЗОВ РОССИИ В МАССОВОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ (ენა: რუსული)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEXAMINING THE PREDICTIVE ROLE OF SELF-COMPASSION ON SELF-DOUBT (ენა: ინგლისური)  12-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანHEREDITARY REFLECTION OF VOLITION OF THE PERSON (ენა: ინგლისური)  20-23
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანК ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПИЛОТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ენა: რუსული)  24-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ О ВРАГЕ, ЕЕ САМООТНОШЕНИЯ И САМОЭФФЕКТИВНОСТИ (ენა: რუსული)  28-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCROSS-MODAL STROOP INTERFERENCE BETWEEN TASTE AND ANAGRAMS (ენა: ინგლისური)  35-42
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКИ У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА (ენა: რუსული)  43-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCROSS CULTURAL ADAPTATION OF POSTTRAUMATIC GROWTH INVENTORY AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING SCALES FOR GEORGIAN POPULATION (ენა: ინგლისური)  53-64
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ენა: რუსული)  65-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDESCRIPTION OF A HYPOTHESISED SITUATION WHERE A PSYCHOLOGIST OF RELIGION COULD BE ASKED TO OFFER A SOLUTION TO A REAL-WORLD PROBLEM (ენა: ინგლისური)  73-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801