კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2002 | No.1(1) [2002.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


სასრულ ელემენტთა მეთოდისა გამოყენება ელექტროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის ამოსახსნელად (ენა: რუსული)  3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელექტორული ქცევის დინამიური მოდელი (ენა: რუსული)  13-23
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანოპტიმალური მაკორექტირებელი კოდები და სასრულ ველებზე კოდირების მატრიცებს დაფუძვნებული კრიფტოსისტემა (ენა: ინგლისური)  24-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმონაცემთა ბაზებში მიკითხების ფორმისა და დროის ოპტიმიზების საკითხები (ენა: რუსული)  32-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინტეგრირებული მართვის ინფორმაციული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება UML-ტექნოლოგიით (ენა: რუსული)  42-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამ ელექტრონიანი კვანტური წერტილი ნაწილაკებს შორის კვადრატულად ინვერსიული პოტენციალით 2D სივრცეში (ენა: ინგლისური)  49-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჰოლონომური კვანტური გამოთვლები და არაკომუტატური გეომეტრია (ენა: ინგლისური)  53-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232