განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2016 | No.5(42) [2016.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


HAPPINESS AND WELL-BEING AS SEEN BY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN GEORGIA (ენა: ინგლისური) 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანON USING THE RESULTS OF THE SWOT ANALYSIS FOR ACADEMIC WRITING SYLLABUS DESIGN (ენა: ინგლისური) 13-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFORMING OF PROFESSIONAL IDENTITY OF TEACHERS TO BE IN CONDITIONS OF RUSSIAN PEDAGOGICAL TERTIARY EDUCATION MODERNIZATION (ენა: ინგლისური) 21-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანHEREDITARY SIGNS OF THE TRAIT RESPONSIBILITY OF MALES (ენა: ინგლისური) 25-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანВ. А. СУХОМЛИНСКИЙ О РОЛИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ РЕБЕНКА: АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПЫТА (ენა: რუსული) 36-40
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანКАК ПРОСВЕЩАЛАСЬ ДРЕВНЯЯ РУСЬ? (ენა: რუსული) 41-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანHAPPINESS AMONG VISUALLY DISABLED ADOLESCENTS (ენა: ინგლისური) 45-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСОСТОЯНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ენა: რუსული) 61-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПОСТРОЕНИЯ СУДЕБНОЙ РЕЧИ КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (ენა: რუსული) 71-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCAN SELECTED PHYSICAL ACTIVITY IMPROVE SELF-PERCEPTIONS PSYCHOSOCIAL ASPECTS IN CHILDREN? (ენა: ინგლისური) 74-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОНТОГЕНЕЗ ЛИЧНОСТИ: СУБЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (ენა: რუსული) 83-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПА БЕЗОПАСНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК (ენა: რუსული) 91-98
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801