განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2017 | No.4(46) [2017.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


GAZE PATTERNS OF COMPOUND NEGATION PROCESSING (ენა: ინგლისური)  3-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDEPENDENCES OF AMOUNT AND DURABILITY OF THE ACQUIRED KNOWLEDGE FROM DURATION OF LESSONS: RESULTS OF IMITATING MODELING (ენა: ინგლისური)  11-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანბილინგვური განათლება სკოლამდელ საფეხურზე - ზიანი თუ სარგებელი?  16-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕМЬЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (ენა: რუსული)  39-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГОВ (ენა: რუსული)  44-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ИХ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ენა: რუსული)  48-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDESIGNING OF THE ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES BY THE FUTURE TEACHER FOR THE MATH LESSONS AT ELEMENTARY SCHOOL (ენა: ინგლისური)  53-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE TECHNOLOGY OF DESIGNING OF THE ELECTRONIC TEXTBOOK “ELECTRONIC APPLIQUES OF GEOMETRIC FIGURES” BY MEANS OF ADOBE FLASH (ენა: ინგლისური)  59-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპიროვნების კონგრუენტული პროფესიული არჩევანის როლი სტუდენტთა აკადემიურ მიღწევებში  68-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801