განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2018 | No.3(49) [2018.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


სწავლასთან დაკავშირებული სტრესის დაძლევის პედაგოგიური პირობები უმცროსი მოზარდობის ასაკში 3-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანათლების სისტემა აფხაზეთში (თანამედროვე პერიოდი) 11-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანON INCREASE OF THE STUDENTS’ MOTIVATION AT STUDY OF THE COMPUTER MODELING IN PEDAGOGICAL HIGHER SCHOOLS (ენა: ინგლისური) 30-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWALKING ACTIVITY AND AQUATIC EXERCISE ON MEMORY OF IRANIAN RETIRED MALE TEACHERS (ენა: ინგლისური) 36-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანКРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛАТЫНИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ენა: რუსული) 44-50
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOVERCOMING VOCATIONAL STEREOTYPES - A STEP TOWARDS RAISING THE ATTRACTIVENESS OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN GEORGIA (ენა: ინგლისური) 51-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDUAL-TASK PERFORMANCE AND WORKING MEMORY CAPACITY FOR SPORTING PERFORMANCE (ენა: ინგლისური) 63-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ СУБЪЕКТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГЕНДЕРНОМ ДИСКУРСЕ (ენა: რუსული) 78-83
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ორგანიზაციული კლიმატი და აკადემიური კადრების მიმართ დამოკიდებულების ოპტიმიზების გზები (აკადემიური თანამდებობის დაკავების პრინციპები და პროცედურები) 84-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ (ენა: რუსული) 98-102
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდამოკიდებულების კონგრუენტული მოქმედების და რევერსული შეფასების კანონი (განწყობის მოქმედების კანონები) 103-113
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801