ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2019 | No.2(22) [2019.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


TEMPERATURE DEPENDENCE OF GAS SENSITIVITY OF FERRIC OXIDE THIN FILMS IN CO2 GAS, ACETONE, ETHANOL AND METHANOL VAPORS (ენა: ინგლისური)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINVESTIGATION OF THE INTERACTION OF TLINSE2 WITH TLYBSE2 AND THE ELECTRICAL PROPERTIES OF TL2INYBSE4 CRYSTALS (ენა: ინგლისური)  12-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ШАФРАНА НА ДИНАМИКУ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ КАТАЛАЗЫ, ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ И СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ ПРИ РЕНТГЕНОВСКОМ ОБЛУЧЕНИИ (ენა: რუსული)  18-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINVESTIGATION OF THE ARRIVALS’ DIRECTIONS DIFFERENCES FOR CONSECUTIVE EXTENSIVE AIR SHOWERS USING THE DATA TAKEN BY TEL GONIOMETER UNDER GELATICA NETWORK (ენა: ინგლისური)  27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDRINKING WATER’ SAFETY PROBLEMS IN TBILISI (ენა: ინგლისური)  34-42
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანLONG-TERM MEMORY AND MAGNETOACUSTIC RESPONSES IN MAGNETITE (ენა: ინგლისური)  43-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანК РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОСЦИЛЛЯЦИЙ ЭЛЕКТРОНА В АЛЬФЕНОВСКОЙ ВОЛНЕ В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ (ენა: რუსული)  47-50
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE MOTION OF THE POINT CHARGED PARTICLE WITH ZERO RADIATION REACTION FORCE (ენა: ინგლისური)  51-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461