ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

ფიზიკა 2021 | No.1(25) [2021.06.30]


SUPERSYMMETRY AROUND US (ენა: ინგლისური)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2018 | No.1(19) [2018.07.01]


’’ჰიდრინო’’ მდგომარეობები რელატივისტურ განტოლებებში  40-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2013 | No.2(10) [2013.12.31]


GENERALIZATION OF THE HYPERVIRIAL AND FEYNMAN-HELLMANN THEOREMS (ენა: ინგლისური)  18-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2012 | No.2(8) [2012.12.31]


SELF-ADJOINT EXTENSION PROCEDURE IN THE NONRELATIVISTIC QUANTUM MECHANICS (ენა: ინგლისური)  81-96
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2010 | No.1(3) [2010.06.30]


Potential Between Quarks And Antiquarks According To Infrared Asymptotics Of The Gluon Propagator (ენა: ინგლისური)  3-5
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფიზიკა 2009 | No.2(2) [2009.12.31]


Hypervirial Theorem for Singular Potentials (ენა: ინგლისური)  3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024