განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2002 | No.1(1) [2002.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების სისტემები და მათი განვითარების თანამედროვე ტენდეციები  3-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსასწავლო-საატესტაციო პროგრამა  23-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელექტრომაგნეტიზმის ძირითადი სასწავლო კურსის სტრუქტურის შესახებ (ენა: ინგლისური)  28-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპორტრეტის ხატვის სწავლების საკითხისათვის  32-36
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული გრაფიკის სწავლების კონცეფცია არამაპროფილებელი დარგებისათვის  37-42
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801