კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2011 | No.3(32) [2011.11.15]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


THE INFLUENCE OF ROLE AND CRUCIAL ATTRIBUTES OF SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM IN THE SOFTWARE PROJECT DEVELOPMENT PROCESS (ენა: ინგლისური) 3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებულ სისტემაში შუქნიშნის სიგნალიზაციის მმართველი პარამეტრების მიზანდასახული ძებნის საკითხისათვის 13-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCLUSTER BASED GROUP MANAGEMENT SCHEME (CBGMS) FOR WIRELESS SENSOR’S NETWORK (ენა: ინგლისური) 18-22
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANALYSIS OF SPEC CPUINT2006 BENCHMARKS: PERFORMANCE AND CLASSIFICATION (ენა: ინგლისური) 23-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОБ ОДНОМ ВАРИАНТЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ (ენა: რუსული) 35-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGRID COMPUTING WITH ALCHEMI: AN APPRAISAL AND RESEARCH CHALLENGES (ენა: ინგლისური) 39-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA DEVELOPMENT OF FAULT-TOLERANT AND SCHEDULING SYSTEM FOR GRID COMPUTING (ენა: ინგლისური) 44-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTRUST MODEL TO PRESENT A POOL OF PROVIDERS FOR RESOURCE SELECTION IN GRID COMPUTING (ენა: ინგლისური) 53-58
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფაზი – მიდგომების გამოყენება საწარმოს საფინანსო–ეკონომიკური მდგომარეობის ავტომატური შეფასებისა და პროგნოზირებისათვის 59-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანHYBRID LOTTERY MULTI-LEVEL QUEUE SCHEDULING WITH A MARKOVIAN MODEL (ენა: ინგლისური) 86-97
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამეცნიერო შეტყობინებანი
THE ELEMENTARY METHOD OF CONSTRUTHCTION THE RIGHT POLYGONS (ენა: ინგლისური) 98
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232