კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2014 | No.4(44) [2014.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


A MORPHOLOGICAL MULTIGRADIENT WATERSHEDS FOR SEGMENTATION OF REMOTE SENSING COLOR IMAGES (ენა: ინგლისური)  3-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანთანამედროვე ორგანიზაციებში ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის დაგეგმარების საკითხები  11-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუსაფრთხო კავშირის არხის აგების ასპექტები ვირტუალური კერძო ქსელის (VPN) ბაზაზე  15-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSMART EDUCATION ENVIRONMENT SYSTEM (ენა: ინგლისური)  21-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანHARD EXUDATES DETECTION IN PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY USING GRADIENT CONTROLLED FUZZY C MEANS CLUSTERING ALGORITHM (ენა: ინგლისური)  27-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSEGMENTATION OF DIABETIC RETINOPATHY IMAGES THROUGH A SUBJECTIVE APPROACH (ენა: ინგლისური)  32-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანასიმილაციის არაწრფივი პროცესის მათემატიკური მოდელირება დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით (ენა: ინგლისური)  35-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანახალი ალფაბეტური სიჭარბის მქონე კოდები  44-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინფორმაციული ომის უწყვეტი არაწრფივი მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელი შიდასახელმწიფოებრივი ავტორიტეტული ინსტიტუტების მონაწილეობით (ენა: ინგლისური)  53-74
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232