ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2018 | No.1(19) [2018.07.01]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


THIRD ORDER PERTURBED MODIFIED HEISENBERG HAMILTONIAN OF FCC STRUCTURED FERROMAGNETIC FILMS WITH SEVENTY SPIN LAYERS (ენა: ინგლისური)  3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCHARACTERIZATION OF SPIN COATED ZN DOPED CUPRIC OXIDE THIN FILMS (ენა: ინგლისური)  13-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმთა-ხეობიანი რელიეფის როლი ჰაერის ნაკადის ლოკალური ცირკულიაციის შესწავლაში.  21-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანON MECHANIZM 0F Μ → E CONVERSION INDUCED BY DARK MATTER (ენა: ინგლისური)  33-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან’’ჰიდრინო’’ მდგომარეობები რელატივისტურ განტოლებებში  40-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFINANCIAL MODELING WITH PATH INTEGRALS (ენა: ინგლისური)  54-81
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ШАФРАНА НА КАТАЛАЗУ ПРИ ДЕЙСТВИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ В ДОЗЕ 2ГР (ენა: რუსული)  82-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANISOTROPIC EVOLUTION OF THE SPIN-TRIPLET STATES AT MAGNETIC RESONANCE CONDITIONS IN THE NON-WEAK CONSTANT FIELD: APPLICATION OF SINGLE TRANSITION OPERATORS (ენა: ინგლისური)  86-96
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461