ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2019 | No.1(21) [2019.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


THE METALLICITY OF ATMOSPHERE OF THE POST AGB HD161796 (F3IB) STAR (ენა: ინგლისური)  3-6
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEFFECT OF PEG BINDER ON GAS SENSITIVITY OF FERRIC OXIDE FILMS SYNTHESIZED BY SPIN COATING AND DOCTOR BLADE METHODS (ენა: ინგლისური)  7-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEFFECT OF ANNEALING TEMPERATURE ON PHOTOVOLTAIC PROPERTIES OF SPIN COATED CDS FILMS (ენა: ინგლისური)  18-25
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИЗУЧЕНИЕ ЖЕСТКИХ И МЯГКИХ ПРОЦЕССОВ В Π – С – СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ИМПУЛЬСЕ 40ГЭВ/C (ენა: რუსული)  26-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან„შავი ზღვისა და ოროგრაფიის როლი დასავლეთ საქართველოს რეგიონზე, კლიმატური და ეკოლოგიური თავისებურებების დინამიკაში“  36-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР (ენა: რუსული)  46-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანELECTRICAL AND PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS IN1-XERXSE (ენა: ინგლისური)  53-59
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE ELECTROMAGNETIC FIELD AND RADIATION REACTION FORCE FOR POINT CHARGED PARTICLE WITH MAGNETIC MOMENT (ენა: ინგლისური)  60-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანLARGE EARTHQUAKE PREDICTION METHODS ON THE BASE OF INFREP VLF / LF DATA (ენა: ინგლისური)  74-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461