განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2006 | No.1(8) [2006.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


Controversies around Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ენა: ინგლისური)  3-8
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსწავლის სწავლის ცნება და განწყობის თეორია  9-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანФормирование у студентов научного мировоззрения при обучении математическому анализу (ენა: რუსული)  20-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშეფასება - კურიკულუმის შემადგენელი ნაწილი  27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსტუდენტის სასწავლო მუშაობაში კვლევითი უნარების და სამეცნიერო-შემოქმედებითი ჩვევების აღზრდა  34-43
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანინტეგრირებული სასწავლო-მეთოდური გარემოს “სკოლა-უმაღლესი სასწავლებელი” მოდელის დამუშავება  44-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1801