განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2021 | No.3(60) [2021.09.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


THE PSYCHOMETRIC EVALUATION OF THE SUBJECTIVE HAPPINESS SCALE-PHYSICALLY DISABLED (SHS-PD) IN MALAYSIA (ენა: ინგლისური) 3-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE ROLE OF TENURE AS A MODERATOR TO JOB SATISFACTION AND WORK ENGAGEMENT (ენა: ინგლისური) 19-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPERFECTIONISM, GOAL-ORIENTATION AND ACHIEVEMENT MOTIVATION IN COLLEGE STUDENTS (ენა: ინგლისური) 30-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPROMOTING POSITIVE EMOTIONS AMONG ADOLESCENTS THROUGH SCHOOL BASED GRATITUDE INTERVENTIONS: A PRELIMINARY STUDY (ენა: ინგლისური) 35-49
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანLONELINESS, COPING AND SOCIO-EMOTIONAL ADJUSTMENT AMONG ORPHANS (ენა: ინგლისური) 50-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანDEVELOPMENT OF INFORMATION-CYBERNETIC THINKING IN STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES (ენა: ინგლისური) 54-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამუშაო სტრესის ქართულენოვანი კითხვარის ვალიდაცია 61-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანАВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА УГНЕТЕНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА (ენა: რუსული) 71-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFACILITIES AND SERVICES IN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH: PRELIMINARY FINDINGS FROM THE PERSPECTIVES OF STUDENTS WITH DISABILITIES (ენა: ინგლისური) 77-91
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE RELATIONSHIP BETWEEN REMOTE WORK AND JOB SATISFACTION DURING THE OUTBREAK OF COVID-19: THE MEDIATING ROLES OF PERCEIVED AUTONOMY AND WORK-FAMILY CONFLICT (ენა: ინგლისური) 92-102
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანემოციური შრომის კავშირი პროფესიულ გადაწვასთან მომსახურების სფეროში 103-119
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანპრობლემური ქცევის მქონე მოზარდების სკოლაში რეინტეგრაციის პროცესი; დამცავი და რისკ ფაქტორები 120-135
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანხელმძღვანელობის ეფექტიანობის ამაღლება უმაღლესი განათლების სისტემაში 136-143
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801