ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2014 | No.1(11) [2014.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


MAGNETIC DIPOLE INTERACTION AND TOTAL MAGNETIC ENERGY OF LITHIUM FERRITE THIN FILMS (ენა: ინგლისური)  3-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანТЕОРИЯ ТЕМНОЙ ЭНЕРГИИ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ (ენა: რუსული)  13-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანოთხწერტილოვანი off-Sell ფეინმანის დიაგრამების ერთმარყუჟიანი მატრიცული ელემენტები ორი გარე მძიმე კვარკისათვის და სამი გარე მსუბუქი პარტონისავის O(ε2) რიგამდე (ენა: ინგლისური)  18-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანატმოსფერული პროცესების არამდგრადობის ენერგიის განსაზღვრა ლოკალურ რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით  30-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანიონიზაციისა და გადამუხტვის პროცესების შესწავლის ეფექტური მეთოდი Rb+ + Ar,Xe დაჯახებისას 0.7-10კევ ენერგეტიკულ დიაპაზონში (ენა: ინგლისური)  39-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGROUP THEORETIC APPROACH TO STUDY TRANSFER MATRIX METHOD IN ONE-DIMENSIONAL PHOTONIC CRYSTALS (ენა: ინგლისური)  45-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461