ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2016 | No.1(15) [2016.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ВЕТВЯЩИЕСЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ II- ГО ПОРЯДКА В ФИЗИКЕ, ЧАСТЬ-4 (ენა: რუსული) 3-13
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTIME AND AMPLITUDE CHARACTERISTICS OF SCINTILLATION CRYSTALS (PART I) (ენა: ინგლისური) 14-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSYNTHESIS OF MULTILAYERED CDS THIN FILMS ON AMORPHOUS GLASS SUBSTRATES BY SPIN COATING (ენა: ინგლისური) 20-26
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOPTICAL PROPERTIES OF SPIN COATED AND SOL-GEL DIP COATED CUPRIC OXIDE THIN FILMS (ენა: ინგლისური) 27-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАЛЛОРИМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОГО МОМЕНТА НАНОЧАСТИЦ (ენა: რუსული) 34-44
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSYNTHESIS AND CHARACTERIZATION THE OPTICAL PROPERTIES AND FT-IR SPECTROSCOPY OF PMMA/CR2O3 BLEND FILMS (ენა: ინგლისური) 45-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANGULAR DISTRIBUTION OF EXTENSIVE AIR SHOWERS BY TEL ARRAY UNDER GELATICA EXPERIMENT (ენა: ინგლისური) 54-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანქარისა და დედამიწის ლოკალური რელიეფის ურთიერთქმედების ზოგიერთი თავისებურების მოდელური გათვლები საქართველოს ტერიტორიაზე 63-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანოპტიკური ანიზოტროპიის ეფექტები ერთელექტრონიანი სისტემისათვის, ელიფსოიდალური სიპეტრიის პოტენციალურ ორმოში (ენა: ინგლისური) 73-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINFORMATIVENESS OF X-RAY IMAGES OF HUMAN BODY (ენა: ინგლისური) 78-80
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანISING MODEL ON A 3-7 LATTICE: ORDER AND DISORDER (ენა: ინგლისური) 81-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანQCD SUM RULES FOR THE 70-PLET BARYONS (ენა: ინგლისური) 86-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINFLATIONARY EXPANDING UNIVERSE BY A COMPOSITE SCALAR FIELD (ენა: ინგლისური) 89-91
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCOULD QUARK GLUON PLASMA BE A SOURCE OF SUPER HIGH ENERGY COSMIC RAYS? (ენა: ინგლისური) 92-94
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHERMAL NEUTRON FLUX DISTRIBUTION IN A SMALL VOLUME CYLINDRICAL WATER TANK (ენა: ინგლისური) 95-101
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEARTHQUAKE FORECASTING POSSIBLE METHODOLOGY (ენა: ინგლისური) 102-111
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანექსპერიმენტ COMET-ის ძირითადი ფონების შეფასება (ენა: ინგლისური) 112-122
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461