ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ჟურნალი არ შეგირჩევიათ! გადადით საწყის გვერდზე ქესჟ:

კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2022 | No.1(61) [2022.08.31]


აქვს თუ არა ხელოვნურ ინტელექტს გონება ? (ენა: ინგლისური)  32-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2018 | No.2(54) [2018.06.30]


ЗАМЕЧАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУ ПРАВИЛУ ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ (ენა: რუსული)  57-75
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2013 | No.3(39) [2013.11.30]


МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ ФОРМАЛЬНОГО НЕЙРОНА (ენა: რუსული)  118-152
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2013 | No.2(38) [2013.06.30]


სერიულად ვარგისიანი ელექტრონული სქემების დაპროექტების ამოცანა  55-88
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანხანგამძლეობისა და დაღლილობით გამოწვეული რღვევის დაჩქარებული ტესტირება კომპიუტერული მოდელირებით  89-119
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2012 | No.1(33) [2012.03.15]


ორობითი არხების ზღურბლური დარეზერვებისას სიგნალის აღდგენის შეცდომის ალბათობის მინიმალური ზედა შეფასება  83-91
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2009 | No.4(21) [2009.07.31]


Математическая теория резервирования на основе модели формального нейрона (ენა: რუსული)  136-189
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2006 | No.2(9) [2006.06.30]


ელექტრული დაცვის წრედები კომპიუტერულ სისტემებში  119-139
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები 2004 | No.2(4) [2004.12.31]


(ენა: რუსული)  17-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023