განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2015 | No.3(35) [2015.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНІХ КЛАССОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОВЕНЩИНЫ (1939−1964 ГГ.) (ენა: რუსული) 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანBIG FIVE AND SUBJECTIVE HAPPINESS (ენა: ინგლისური) 10-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSOME PECULIARITIES OF STUDENTS' INITIATIVE (ენა: ინგლისური) 16-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ (ენა: რუსული) 20-29
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH VERSION OF THE SMOKING-SPECIFIC COMPENSATORY HEALTH BELIEFS SCALE FOR ADOLESCENT (ენა: ინგლისური) 30-41
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMODEL OF THE FORMATION OF PRODUCTIVE IDEAS ABOUT THE LIFE SAFETY OF THE STUDENTS OF PEDAGOGICAL COLLEGE (ენა: ინგლისური) 42-52
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСУБЪЕКТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИМЕТ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗА (ენა: რუსული) 53-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCEREBRAL CORTEX AND PSYCHOLOGICAL FUNCTIONS: THE ROLE OF LOBES IN THE HUMAN BRAIN (ენა: ინგლისური) 58-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ЭГОЦЕНТРИЗМА НА ПРОЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТНОСТИ ПОДРОСТКОВ (ენა: რუსული) 69-76
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან“WHEN YOU FEEL THAT YOUR TEACHER CARES, YOU CUSS LESS AT HER” YOUNG PRISONERS THINKING BACK AT THEIR TEACHERS (ენა: ინგლისური) 77-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTRACING EMERGING MASTER NARRATIVE OF MODERN GEORGIANS: RECONSTRUCTION THROUGH INDIVIDUAL LIFE STORIES (ენა: ინგლისური) 90-106
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანბარიერების ტიპები დისტანციური სწავლების კონტექსტში (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსების მაგალითზე) 107-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკითხვის სწავლების ეფექტური მეთოდები 116-122
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1801