კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2006 | No.2(9) [2006.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


ძველი ქართული გრაფემების კომპიუტერული ხატის შექმნა 3-15
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანთანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება მიწისძვრის შესაძლებლობასთან დაკავშირებული მონაცემების დამუშავებისთვის 16-23
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOn Theory of “Canonically Conjugated” Fuzzy Subsets (ენა: ინგლისური) 24-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანModeling of Autocorrelation Functions Using Weighted Non-linear least squares (ენა: ინგლისური) 34-38
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEfficient Use of Mobile Agents in the Management of Distributed Systems (ენა: ინგლისური) 39-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანПрограммирование RISC микроконтроллеров семейства AVR при создании устройств записи/воспроизведения звука (ენა: რუსული) 48-70
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAlgorithmic Implementation and Efficiency Maintenance of Real-Time Environment using Low-Bitrate Wireless Communication (ენა: ინგლისური) 71-79
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანBlind Source Recovery Using an Adaptive Generalized Gamma Score Function (ენა: ინგლისური) 80-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმაკროორგანიზაციული სისტემების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება 90-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანგებო სიტუაციების მათემატიკური მოდელის შერჩევა 106-118
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელექტრული დაცვის წრედები კომპიუტერულ სისტემებში 119-139
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანჰიპოტენზიის გამომწვევი მიზეზების დადგენის და მკურნალობის ალგორითმი 140-145
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFault-Tolerant Routing in Unique-Path Multistage Interconnection Networks (ენა: ინგლისური) 146-153
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანGenetic Programming approach for multi-category pattern classification applied to network intrusions detection (ენა: ინგლისური) 154-178
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანE-WsFrame: A Framework Support QoS Driven Web Services Composition (ენა: ინგლისური) 179-189
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEfficient Distance Computation between Natural Quadrics (ენა: ინგლისური) 190-194
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAn approach for integrating a handwritten signature and digital signature for a secure PKI (ენა: ინგლისური) 195-202
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანფინანსური ანალიზის არამკაფიო მეთოდები (ენა: რუსული) 203-235
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანThe Inverse Variational Kupradze-Brebbia Formulation for the Navier-Stokes Equations (ენა: ინგლისური) 236-239
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანContext Aware Servers and Ubiquitous Application Development (ენა: ინგლისური) 240-249
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAn Efficient Loss Recovery for On-demand Peer-to-Peer Streaming (ენა: ინგლისური) 250-263
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგაშვებული სარგებლის მინიმიზაციის ერთი კერძო ამოცანის შესახებ (ენა: რუსული) 264-266
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანFrom theoretical and experimental considerations to the Design of an adaptive distance-learning environment: the case of ARDOVIA (ენა: ინგლისური) 267-277
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWireless Security Techniques (ენა: ინგლისური) 278-282
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232