კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2009 | No.2(19) [2009.05.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


A Secure Designated Signature Scheme (ენა: ინგლისური) 3-10
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანData Compression Techniques In Modern Communication Networks For Enhanced Bandwidth Utilization (ენა: ინგლისური) 11-23
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTraining of a New Probobilistic Encryption Scheme Using a Optimal Matrix Key (ენა: ინგლისური) 24-34
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან„მსხვერპლი–მტაცებელი“–ს ეკოლოგიური მოდელის შესახებ პოპულაციათა გამრავლების სეზონურობის გათვალისწინებით (ენა: რუსული) 35-46
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAn Efficient K-Means with Good Initial Starting Points (ენა: ინგლისური) 47-57
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAnalyzing Fuzzy Extrema (ენა: ინგლისური) 58-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Spatial Regression Analysis Model for Temporal Data Mining in Estimation of House Hold Data Through Different States in India (ენა: ინგლისური) 63-68
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანRadial Basic Function Neural Controller for Pitch Control of an Aircraft (ენა: ინგლისური) 69-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანექსპერტონებისა და შესაძლებლობითი დისკრიმინაციის კომბინირებული მეთოდის გამოყენება საინვესტიციო პროექტების რისკების მინიმიზებაში (ენა: რუსული) 83-100
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანАлгоритмы сглаживания и утоньшения для грузинских печатных символов (ენა: რუსული) 101-108
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანგებო სიტუაციების ოპერატიული მართვის ექსპერტული ქვესისტემა 109-117
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანდაპროგრამების პარადიგმა და ინფორმაციის დამუშავების ასპექტები ფუნქციონალურ პარადიგმაში 118-149
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანQueuing Theoretic Model for a Multiprocessor With Private Caches and Shared Memory (ენა: ინგლისური) 150-158
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამეცნიერო შეტყობინებანი
მოდელირების თანამედროვე სისტემების მიმოხილვა გამოთვლითი ქსელის ანალიზისათვის 159-161
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232