კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2009 | No.5(22) [2009.10.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


Comprehensive Performance Analysis and Special Issues of Broadband Access Technologies for High Speed Data Communication (ენა: ინგლისური) 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანContent Based Image Retrieval (ენა: ინგლისური) 10-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIntrusion Detection In Mobile Ad Hoc Networks Using GA Based Feature Selection (ენა: ინგლისური) 28-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAssuring Telecommunication Anonymity through Leakage Reduction (ენა: ინგლისური) 36-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Study on DNA Based Computation (ენა: ინგლისური) 46-54
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Study of Application Recovery in Mobile Environment Using Log Management Scheme (ენა: ინგლისური) 55-59
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Simplified Study of Scheduler for Real Time and Embedded System Domain (ენა: ინგლისური) 60-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Pattern Recognition and Classification Network for Digitized-Freehand Characters (ენა: ინგლისური) 74-83
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანNetwork Layer Protocols in Wireless Networks for Efficient Routing with Minimal Distance (ენა: ინგლისური) 84-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСвязь сильных зелетрясений Кавказа с движением Луны и характером тектонических напряжений земной коры (ენა: რუსული) 91-98
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანMeasurement of V2oIP over Wide Area Network between Countries Using Soft Phone and USB Phone (ენა: ინგლისური) 99-108
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEfficient Web Crawling By Detecting and Shunning Near Duplicate Documents (ენა: ინგლისური) 109-115
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 116-137
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 138-143
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანThe Design of an Unmanned Aerial Vehicle Based on the Ardupilot (ენა: ინგლისური) 144-153
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWEP and WPA Improvement (ენა: ინგლისური) 154-160
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOn-Demand Routing in Mobile Ad-Hoc Network (ენა: ინგლისური) 161-166
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSearch Results Optimization & Summarization - Case Study on Google (ენა: ინგლისური) 167-173
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამეცნიერო შეტყობინებანი
Novel Approaches to Teach and Learn Courses on Computer Operating Systems (ენა: ინგლისური) 174-176
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანUse of non English language to enhance Network Security (ენა: ინგლისური) 177-179
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1232