კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2010 | No.1(24) [2010.02.28]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader

 სარედაქციო კოლეგიისაგან
მეგობრისა და კოლეგის ხსოვნას 3-4
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანElectronic Toll Collection using Active RFID System (ენა: ინგლისური) 5-12
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 13-23
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA New Method to Attribute Reduction of Decision Systems with Covering Rough Sets (ენა: ინგლისური) 24-31
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანAn Efficient Framework for Network Intrusion Detection (ენა: ინგლისური) 32-42
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Hybrid Approach to Identify Sentence Boundaries (ენა: ინგლისური) 43-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPassword Authentication Scheme with secured Login Interface (ენა: ინგლისური) 48-53
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOn Complete Machine Translation of Text from Georgian Language (ენა: ინგლისური) 54-63
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA Novel View on Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) in the Wireless and Mobile Communication Environment (ენა: ინგლისური) 64-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანშეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანა რამდენიმე საწარმოო უბნის შემთხვევაში 74-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაინფორმაციო ომის მათემატიკური მოდელირება 78-105
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232