კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები ქესჟ:
   
2010 | No.3(26) [2010.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


Automation of Superplastic formation using Virtual Instrumentation (ენა: ინგლისური) 3-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანQuran Vibrations in Braille Code (ენა: ინგლისური) 18-30
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTCT Analysis of 0.2 ns Core Clock Series Processors (ენა: ინგლისური) 31-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCOMPARISON OF LINEAR AND NON-LINEAR MULTIUSER DETECTORS WITH QUANTUM CONSTRAINTS (ენა: ინგლისური) 40-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანBraess-Like Paradoxes For Non-Cooperative Dynamic Load Balancing in Distributed Computer Systems (ენა: ინგლისური) 48-60
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPerformance Analysis of BPSK System with Hard Decision (63, 36) BCH Code (ენა: ინგლისური) 61-74
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 75-80
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანNon Adaptive Generalized Neuron Model for Short-Term Load Forecasting with Error Functions (ენა: ინგლისური) 81-87
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანIdentifying Fault-Prone Modules in Software for Diagnosis and Treatment Using EEPorterS Tree (ენა: ინგლისური) 88-98
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPerformance Evaluation of a General Class of Multi-Level Queue Scheduling Scheme (ენა: ინგლისური) 99-122
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA New Approach for Broadband Backup Link to Internet in Campus Network Environment (ენა: ინგლისური) 123-132
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანგანზოგადოებული რეკურსიული ფორმების აგება ფუნქციონალური ენებისთვის და მათი გამოყენება პროგრამების ვერიფიკაციის ამოცანებში (ენა: რუსული) 133-141
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCOMPONENTS OF THE COMPUTING ENVIRONMENT (ენა: ინგლისური) 142-146
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანResearch Purpose Operating Systems – A Wide Survey (ენა: ინგლისური) 147-160
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანზოგიერთი არალოკალური ამოცანის სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნის შესახებ (ენა: რუსული) 161-169
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანWITHDRAWN BECAUSE OF COPYRIGHT INFRINGEMENT (ენა: ინგლისური) 170-179
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანA NOVEL VIEW ON ELECTRONIC CASH AND ELECTRONIC PAYMENT SCHEMES: A COMPREHENSIVE STUDY (ენა: ინგლისური) 180-197
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსაგანგებო ენერგეტიკული მდგომარეობის მოდელირება 198-206
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსამეცნიერო შეტყობინებანი
Analyzing of MOS and Codec Selection for Voice over IP Technology (ენა: ინგლისური) 207-216
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2023
ISSN 1512-1232