ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2011 | No.2(6) [2011.12.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


KNOT THEORY AND PARTICLE PHYSICS (ენა: ინგლისური)  3-17
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРУКТУРУ ВСЕЛЕННОЙ (ენა: რუსული)  18-47
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანVARIATION OF ENERGY WITH ANISOTROPY CONSTANTS OF FERROMAGNETIC THIN FILMS WITH FOUR LAYERS (ენა: ინგლისური)  48-56
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსიმეტრიული და ასიმეტრიული რელატიური ბირთვების დაჯახებებში დაბადებული ნაწილაკების კინემატიკური მახასიათებლების შედარებითი ანალიზი. (ენა: რუსული)  57-61
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანEXPLANATION OF EASY AXIS ORIENTATION OF FERROMAGNETIC FILMS USING HEISENBERG HAMILTONIAN (ენა: ინგლისური)  62-69
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანLITHOSPHERE – ATMOSPHERE – IONOSPHERE CIRCUIT MODEL (ენა: ინგლისური)  70-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОНОВ С МАКСИМАЛЬНЫМ КУМУЛЯТИВНЫМ ЧИСЛОМ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ АДРОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ (ენა: რუსული)  83-93
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461