ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2012 | No.1(7) [2012.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРУКТУРУ ВСЕЛЕННОЙ. ЧАСТЬ 2 (ენა: რუსული)  3-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანINVESTIGATION OF SPIN REORIENTATION IN NICKEL FERRITE FILMS (ენა: ინგლისური)  15-20
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АДРОНОВ ИМЕЮЩИХ МАКСИМАЛЬНОЕ КУМУЛЯТИВНОЕ ЧИСЛО И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЧАСТИЦ, ОБРАЗОВАННЫХ В СТОЛКНОВЕНИЯХ РЕЛАТИВИСТСКИХ ЯДЕР (ენა: რუსული)  21-27
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანLEPTON FAMILY NUMBER VIOLATION VIA INTERMEDIATE BLACK HOLE (ენა: ინგლისური)  28-33
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანLOCAL GEOMAGNETIC ANOMALY OF TSKALTSMINDA-UREKI AS A POSSIBLE SOURCE OF VLF ELECTROMAGNETIC WAVES GENERATION (ენა: ინგლისური)  34-48
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანQUANTUM STRUCTURE OF A GRAVITATIONAL FIELD AND SPACE TIME (ენა: რუსული)  49--66
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანატმოსფეროს მიწისპირა ფენის სითბური რეჟიმის მათემატიკური მოდელირება საქართველოს რეგიონის თავისებურებების გათვალისწინებით  67-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461