განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2020 | No.1(55) [2020.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


THE EFFECTS OF MASTERY VERSUS SOCIAL-COMPARISON PRAISE ON STUDENTS’ PERSISTENCE: A ROLE OF FIXED VERSUS GROWTH MINDSET (ენა: ინგლისური) 3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანJUNG’S SYNCHRONICITY PRINCIPLE (IN A FEW WORDS) (ენა: ინგლისური) 10-14
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანკატეგორიალურიდან განზომილებით პარადიგმამდე: პიროვნული აშლილობების ალტერნატიული მოდელი 15-21
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანOPPORTUNITIES AND VALUES OF WORK ACTIVITY IN PERCEPTION OF MODERN STUDENTS (ენა: ინგლისური) 22-24
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (ენა: რუსული) 25-32
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანON FORMATION OF THE INFORMATION-CYBERNETIC WORLD PICTURE AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY (ენა: ინგლისური) 33-39
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანCONTAGIOUS YAWNING AMONG UNIVERSITY STUDENTS (ენა: ინგლისური) 40-45
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕСТА «НАБОР БУКВ» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ В УЗБЕКИСТАНЕ (ენა: რუსული) 46-55
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანუსინათლოთა და მცირემხედველთა სწავლება უმაღლესი სკოლის საფეხურზე - არსებული კანონმდებლობის ანალიზი 56-66
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTHE PSYCHOLOGY OF TERRORISM: WHAT MAKES THEM BEHAVE LIKE THEY DO? (ენა: ინგლისური) 67-73
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანხელოვნური ინტელექტის გამოყენება განათლებაში 74-79
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENTS (ენა: ინგლისური) 80-82
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანმოსალოდნელი საფრთხის დადგომის, უგულვებელყოფისა და შემგუებლობის შესახებ Covid 19-ის მაგალითზე 83-90
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანVOCABULARY LEARNING STRATEGIES BETWEEN LEARNERS OF ARABIC MAJOR AND NON-ARABIC MAJOR AT A MALAYSIA PUBLIC UNIVERSITY (ენა: ინგლისური) 91-106
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანციტირების ინდექსი და ქართულ ენაზე გამოქვეყნებულ ტექსტებთან დაკავშირებული საკითხები 107-126
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801