განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
განათლების მეცნიერებანი ქესჟ:
   
2022 | No.1(62) [2022.03.31]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


INVESTIGATION AND ANALYSIS OF CURRICULUM SATISFACTION OF MATHEMATICS NORMAL STUDENTS IN LOCAL UNIVERSITY IN CHINA (ენა: ინგლისური)  3-11
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანМЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СЛОЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ენა: რუსული)  12-18
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანО ПРОБЛЕМЕ НАДЕЖНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ФОРМ ЛИЧНОСТНОГО ОПРОСНИКА (ენა: რუსული)  19-25
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსიღარიბის ფსიქოსოციალური შედეგები  26-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანACTION RESEARCH IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT JOURNALS INDEXED BY SCOPUS (ენა: ინგლისური)  36-55
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანSYMPTOMS SEVERITY, SOCIAL SUPPORT AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER (ენა: ინგლისური)  56-62
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანTEACHER SELF-EFFICACY AND ITS ROLE IN INCREASING MOTIVATION (ენა: ინგლისური)  63-67
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანაკულტურაციის ორიენტაციების საზომი ინსტრუმენტის კროს-კულტურული ადაპტაცია  68-77
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან6 თვიდან 6 წლამდე ბავშვის განვითარების მდგომარეობის შესაფასებელი ტესტის ქართული ვერსიის პირველადი სტანდარტიზაცია  78-85
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2024
ISSN 1512-1801