ფიზიკა ქესჟ:
ENG RUS
ჟურნალის სიახლენი ჟურნალის სარჩევი ჟურნალის კონცეფცია ინფორმაცია ავტორებისათვის სარედაქციო საბჭო ჟურნალის თემატიკა
ჟურნალის წინა ნომრები დაგვიკავშირდით სტატიის გაგზავნა რედაქტორისათვის სხვა ელექტრონული ჟურნალები
ფიზიკა ქესჟ:
   
2015 | No.1(13) [2015.06.30]
სარჩევი
სტატიების დასათვალიერებლად გადმოიწერეთ Adobe Reader Get Adobe Reader


IMPEDANCE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CU DOPED ZNO THIN FILMS (ენა: ინგლისური)  3-9
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანხუთწერტილოვანი on-shell ფეინმანის დიაგრამებისათვის მატრიცული ელემენტების მიღება (ენა: ინგლისური)  10-19
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანარაპოლარიზებული განაწილებები განივი იმპულსებით კირალურ კვარკ – სოლიტონურ მოდელებში: T-კენტი სტრუქტურული ფუნქციები სკირმის ტიპის ნამბუ-იონა-ლაზინიოს მოდელში (ენა: ინგლისური)  20-25
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანელექტრონული დარტყმით ჰელიუმის ატომის ორჯერადი იონიზაცია: დინამიური ვარიაციული მიდგომა (ენა: ინგლისური)  26-35
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანИССЛЕДОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ ХИГГСОВСКИХ БОЗОНOВ В ЛЕПТОН-АНТИЛЕПТОННЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ (ენა: რუსული)  36-55
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანНЕКОТОРЫЕ МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЖИДКИХ СУПЕРПАРАМАГНЕТИКОВ (ენა: რუსული)  56-66
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНЫХ И УГЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТИЦ РОЖДЕННЫХ В ЖЕСТКИХ И МЯГКИХ ПРОЦЕССАХ ИЗ ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ ПРИ ИМПУЛЬСАХ 4.2AGEV/C И 10GEV/C (ენა: რუსული)  67-72
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში ოროგრაფიული ფაქტორის როლი ქარის ველის ჩამოყალიბების დროს (ენა: ინგლისური)  73-79
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანPREDICTION CAPABILITIES OF VLF/LF EMISSION AS THE MAIN PRECURSOR OF EARTHQUAKE (ენა: ინგლისური)  80-89
დაათვალიერე სტატია (PDF) ანსვეტიცხოვლის ტაძრის ეზოს კვლევის ზოგიერთი შედეგი  90-95
დაათვალიერე სტატია (PDF) ან1
Creative Commons License
ინტერნეტ აკადემია 2001-2022
ISSN 1512-1461